Träning

Muskler kan tränas i allt från små delikata rörelser till stora kraftiga rörelser. Varje rörelse involverar en signal från centrala nervsystemet till specifika motorenheter som kontraherar som ett resultat av signalen och slappnar av när signalen slutar komma. Ju större och kraftfullare rörelse, desto fler motorenheter kopplas in.

Den främsta anpassningen till träning är rent neuromuskulär. Alltså nervbanor kopplas till specifika motorenheter för att utföra rörelsen så effektivt som möjligt. Det tar normalt 1 månad att uppnå maximal neuromuskulär anpassning till en rörelse för en vuxen person.

Vid överbelastning på sikt så anpassar sig även kroppen genom muskeltillväxt. Detta kan ske i såväl långsamma som snabba muskelfibrer. Skillnaden är att snabba muskelfibrer har större tillväxtpotential då tunga rörelser helt enkelt kräver stora mängder muskler medan lättare rörelser som pågår under lång tid ej begränsas av mängden  muskler på samma sätt. 

Tillväxt kan ske genom hypertrofi och hyperplasi. Hypertrofi är ökning av muskelcellernas storlek genom inkorporering av satellitceller vilket är den primära tillväxten som följer av styrketränng. Hyperplasi däremot är ökning av antalet sattelitceller. Till skillnad från cancers okontrollerade celldelning så sker hyperplasi genom väldigt specifikt stimuli såsom stretchning av muskler och höga nivåer av tillväxthormon och IGF-1 såväl som av supplementering med kreatin.

Vad gäller stretchning och hyperplasi så är mer tid under utsträckning bättre. Detta får man gratis under uppväxten då skelettet hela tiden växer och musklerna sträcks som ett resultat av detta vilket allltså stimulerar hyperplasi av satellitceller. Hyperplasi genom stretchning kan även ske som ett långsiktig bieffekt av hypertrofi då muskelfacian sträcks ut när muskeln växer sig större vilket alltså återigen gynnar hyperplasi.

Hyperplasi sker alltså främst under uppväxten men även i vuxen ålder genom intensiv träning, supplementering med kreatin såväl som genom doping med tillväxthormon och IGF-1. Hypertrofi och hyperplasi kompletterar varandra. Ju fler satellitceller det finns runt en muskelcell, desto större kan den växa sig, samtidigt som fler satellitceller möjliggör nya muskelceller som i sin tur kan växa sig stora. Därtill: ju mer en muskel hypertroferar, desto mer sträcks facian ut vilket gynnar tillväxten av antalet satellitceller.