Villkor

På den här webbplatsen kan du läsa om muskler, anatomi och fysilogi, träning, kost och kosttillskott. Informationen presenteras blott och bart i utbildningssyfte. Vi försöker skriva korrekta fakta men vi garanterar ej att informationen på webbplatsen är korrekt eller uppdaterad i enlighet med de senaste vetenskapliga rönen. Allt agerande efter informationen på webbplatsen sker helt på egen risk.